Friday, 30 November 2012

成语练习

井底之蛙          画蛇添足

愚公移山          胸有成竹

完璧归赵          亡羊补牢


选择以上的成语然后填空

1)你应该主动出去和人家交流交流下,别整天在家里做(                )

2)等到马儿跑掉才关门,为时已晚(                   ),后悔已晚。

3)我觉得这幅画是十分完美的,如果在角上再添上些花,倒有(                    ) 之感 了。

4) 借了朋友两个月的书,现在终于可以(                       )了。

5)我们要有(                       )的精神,持之以恒的把学习搞好。

6)他轻松愉快,(                       )还带来了不错的总成绩想要选择一所上等的法学院。
6 comments:

  1. Bagus blog cikgu. Murid dapat membuat latihan. Bolehkah cikgu besarkan font tulisan supaya dapat dilihat dengan lebih jelas.

    ReplyDelete
  2. Latihan yang direka sesuai, bagus!

    ReplyDelete
  3. Syabas!Latihan ini amat berguna bagi murid-murid.

    ReplyDelete